KONCES, spol. s r. o. — TOMAS-majetek - nová verze W2001

TOMAS-majetek - nová verze W2001

včetně vyhlášky č. 188/2019 s daty k 1.1.2020

Nová verze W2001 obsahuje oceňovací vyhlášku č. 441/2013 Sb. ve znění platném k 1.8.2019, další aktualizace tentokrát nevyšla.

K datu 1.1.2020 jsou aktualizovány ceny zemědělských pozemků dle katastrálních území podle vyhlášky č. 318/2019 Sb. Navíc jsou jako obvykle aktualizovány údaje z Malého lexikonu obcí, který vydal ČSÚ koncem roku 2019. Ve verzi W2001 jsou tedy data aktuální pro rok 2020.

V souvislosti s novou vyhláškou byla všem stávajícím uživatelům programu TOMAS, kteří mají zakoupen modul pro úřední oceňování, zaslána  nová verze W2001 se zapracovanými změnami.

Rychlé info
08. 08. 2020

POZOR - D O V O L E N Á

Ve dnech 9.-23.8.2020

12. 06. 2020

TOMAS - majetek

Aktualizace dat 2006 

08. 01. 2020

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2001 vč. vyhlášky č. 188/2019 s daty k 1.1.2020

21. 05. 2019

Cenové indexy

Vybrané cenové indexy ve stavebnictví (formát xlsx)

Kontakt

KONCES, spol. s r.o.

Ing. Renata Vojtová
Rygle 442/7
644 00 Brno-Soběšice

tel. +420 603 782 726

konces@konces.cz
www.konces.cz

 

 

Partneři
Česká komora odhadců majetku
Česká komora odhadců majetku
www.ckom.cz
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
www.reaia.cz
VUT v Brně, Stavební fakulta
VUT v Brně, Stavební fakulta
www.fce.vutbr.cz
Český statistický úřad Praha
Český statistický úřad Praha
www.czso.cz