KONCES, spol. s r. o. — TOMAS-majetek - nová verze W1901

TOMAS-majetek - nová verze W1901

včetně vyhlášky č. 457/2017 s daty k 1.1.2019

Nová verze W1901 obsahuje oceňovací vyhlášku č. 441/2013 Sb. ve znění platném k 1.1.2018, další aktualizace tentokrát nevyšla.

K datu 1.1.2019 jsou aktualizovány ceny zemědělských pozemků dle katastrálních území podle vyhlášky č. 288/2018 Sb. Navíc jsou jako obvykle aktualizovány údaje z Malého lexikonu obcí, který vydal ČSÚ koncem roku 2018. Ve verzi W1901 jsou tedy data aktuální pro rok 2019.

V souvislosti s novou vyhláškou byla všem stávajícím uživatelům programu TOMAS, kteří mají zakoupen modul pro úřední oceňování, zaslána  nová verze W1901 se zapracovanými změnami.

Rychlé info
21. 05. 2019

TOMAS - majetek

Aktualizace dat 1905 

21. 05. 2019

Cenové indexy

Vybrané cenové indexy ve stavebnictví (formát xlsx)

14. 01. 2019

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W1901 vč. vyhlášky č. 457/2017 s daty k 1.1.2019

Kontakt

KONCES, spol. s r.o.

Ing. Renata Vojtová
Rygle 442/7
644 00 Brno-Soběšice

tel. +420 603 782 726

konces@konces.cz
www.konces.cz

 

 

Partneři
Česká komora odhadců majetku
Česká komora odhadců majetku
www.ckom.cz
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
www.reaia.cz
VOŠ EKONOM Litoměřice
VOŠ EKONOM Litoměřice
skolaekonom.cz
VUT v Brně, Stavební fakulta
VUT v Brně, Stavební fakulta
www.fce.vutbr.cz
Český statistický úřad Praha
Český statistický úřad Praha
www.czso.cz