KONCES, spol. s r. o. — TOMAS-majetek - nová verze W1801

TOMAS-majetek - nová verze W1801

včetně vyhlášky č. 457/2017

Dne 21. prosince 2017 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 457/2017 ze dne 14.12.2017, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona  o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) s účinností od 1. ledna 2018. Text této vyhlášky je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra.

V souvislosti s novou vyhláškou byla v lednu všem stávajícím uživatelům programu TOMAS, kteří mají zakoupen modul pro úřední oceňování, zaslána  nová verze W1801 se zapracovanými změnami.

Všem zájemcům s platnou licencí pro tržní oceňování, kteří nemají zakoupen modul pro úřední oceňování, verzi W1801 na vyžádání zdarma zašleme poštou na CD.

Rychlé info
07. 10. 2018

TOMAS - majetek

Aktualizace dat 1810 

02. 03. 2018

Cenové indexy

Vybrané cenové indexy ve stavebnictví (formát xls)

15. 01. 2018

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W1801 vč. vyhlášky č. 457/2017

24. 03. 2014

TOMAS - majetek

DEMO verze W1401 ke stažení

30. 11. 2009

TOMAS - majetek

Výuka programu TOMAS na VOŠ EKONOM Litoměřice

Kontakt

KONCES, spol. s r.o.

Ing. Renata Vojtová
Rygle 442/7
644 00 Brno-Soběšice

tel. +420 603 782 726

konces@konces.cz
www.konces.cz

 

 

Partneři
Česká komora odhadců majetku
Česká komora odhadců majetku
www.ckom.cz
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
www.reaia.cz
VOŠ EKONOM Litoměřice
VOŠ EKONOM Litoměřice
skolaekonom.cz
VUT v Brně, Stavební fakulta
VUT v Brně, Stavební fakulta
www.fce.vutbr.cz
Český statistický úřad Praha
Český statistický úřad Praha
www.czso.cz