KONCES, spol. s r. o. — TOMAS-majetek - nová verze W1908

TOMAS-majetek - nová verze W1908

včetně vyhlášky č. 188/2019

Dne 31. července 2019 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 188/2019 ze dne 24.7.2019, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona  o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) s účinností od 1. srpna 2019. Text této vyhlášky je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra.

V souvislosti s novou vyhláškou byla začátkem srpna všem stávajícím uživatelům programu TOMAS, kteří mají zakoupen modul pro úřední oceňování, zaslána  nová verze W1908 se zapracovanými změnami.

Všem zájemcům s platnou licencí pro tržní oceňování, kteří nemají zakoupen modul pro úřední oceňování, verzi W1908 na vyžádání zdarma zašleme poštou na CD.

Rychlé info
20. 11. 2019

TOMAS - majetek

Aktualizace dat 1911 

02. 08. 2019

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W1908 vč. vyhlášky č. 188/2019 s daty k 1.8.2019

21. 05. 2019

Cenové indexy

Vybrané cenové indexy ve stavebnictví (formát xlsx)

Kontakt

KONCES, spol. s r.o.

Ing. Renata Vojtová
Rygle 442/7
644 00 Brno-Soběšice

tel. +420 603 782 726

konces@konces.cz
www.konces.cz

 

 

Partneři
Česká komora odhadců majetku
Česká komora odhadců majetku
www.ckom.cz
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
www.reaia.cz
VUT v Brně, Stavební fakulta
VUT v Brně, Stavební fakulta
www.fce.vutbr.cz
Český statistický úřad Praha
Český statistický úřad Praha
www.czso.cz