Nemovitosti - Ing. Renata Vojtová — Informační systém MOISES

Informační systém MOISES

Informační systém pro sledování obchodovaných cen nemovitostí IS MOISES je produkt firmy REAIA consulting s.r.o. Kroměříž. Základním posláním tohoto systému je shromažďování, zpracování, uchování a zpřístupňování informací o uskutečněných obchodech s nemovitostmi v České republice. Shromážděné informace ve formě expertních záznamů umožňují porovnání cenotvorných charakteristik těchto nemovitostí s jinými nemovitostmi, a to zejména za účelem jejich tržního ocenění.

Proces aktualizace IS MOISES probíhá 4 x ročně tak, že autorizovaní uživatelé odesílají své informace o uskutečněných obchodech centrále IS MOISES, která na základě definovaných pravidel zabezpečí jejich zpracování a zpětnou distribuci všech takto shromážděných záznamů všem autorizovaným uživatelům IS MOISES.

V programu TOMAS-majetek je při stanovení porovnávací hodnoty nemovitosti zajištěn vstup do uživatelem zakoupeného a nainstalovaného systému IS MOISES. Vybraná data jsou vyexportována do tabulky typu Excel, kterou lze přiložit k výstupu z programu TOMAS.

Na vyžádání Vám zašleme neregistrovanou verzi IS MOISES na CD.

Rychlé info
21. 05. 2024

TOMAS - majetek

Aktualizace dat 2405 

09. 01. 2024

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2401 vč. vyhlášky č. 434/2023 s daty k 1.1.2024

18. 11. 2022

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2301 vč. vyhlášky č. 337/2022 s daty k 1.1.2023

02. 01. 2022

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2201 vč. vyhlášky č. 424/2021 s daty k 1.1.2022

Kontakt

Ing. Renata Vojtová
Rygle 442/7
644 00 Brno-Soběšice

tel. +420 603 782 726

vojtova@konces.cz
r.vojtova@centrum.cz

www.konces.cz

 

 

Partneři
Česká komora odhadců majetku
Česká komora odhadců majetku
www.ckom.cz
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
www.reaia.cz
Český statistický úřad Praha
Český statistický úřad Praha
www.czso.cz