KONCES, spol. s r. o. — KONCES - rozpočty elektro, vzduchotechniky

KONCES - rozpočty elektro, vzduchotechniky

Program KONCES-rozpočty, který navazuje na původní program firmy KONCES pro oceňování elektromontážních prací, je určen pro zpracování zadání a cenových nabídek montážních prací formou položkového rozpočtu. Program pracuje s ceníky montážních prací řady M, k dispozici je i základní databáze cen materiálů. POZOR: data ale již několik let nejsou a dále nebudou aktualizována. Ceny lze upravit indexy.
 
TOMASNa našich stránkách je k dispozici:
 
 
 
 
Program umožňuje definovat zakázku v členění stavba – objekt – část. Ke každé jednotlivé úrovni může zpracovatel libovolně připojovat jakýkoliv počet rozpočtů a vytvářet tak rozpočtovou mozaiku celé zakázky. Jednotlivé rozpočty lze sestavovat za použití směrných jednotkových cen (vhodné pro projektanta) nebo za použití časového fondu oceněného hodinovými zúčtovacími sazbami (vhodné pro montážní firmu). V rekapitulaci každého rozpočtu lze nastavit inflační cenové koeficienty, dopravné, přesun hmot, prořez materiálů, zednické výpomoci a náklady spojené s umístěním stavby (VRN). Před rozpočtováním lze u databáze materiálů nastavit výši a druh rabatu a u elektromateriálů i burzovní cenu hliníku a mědi.

Vlastní tvorba rozpočtu je ponechána na libovůli zpracovatele, neboť program umožňuje rozpočtovat „obousměrně“, tj.napřed zvolit montážní položku a k ní vybrat vhodný materiál nebo opačně napřed zvolit materiál a k němu vybrat vhodnou montážní položku. Přitom je možné nahlížet i do publikační podoby montážních ceníků a pracovat i s úplnými popisy montážních položek. Rychlost rozpočtování lze umocnit automatickým vyhledáváním položek a materiálů přes vzájemné vazby nebo pomocí rozpočtových modulů. Moduly (dílčí rozpočty) jsou určeny pro opakující se stejné či podobné sekvence montážních položek a materiálů v rozpočtech a sestavují se stejným způsobem jako běžné rozpočty. Přenos modulu do příslušného rozpočtu je možný v agregované nebo v rozložené podobě. Funkce modulů umožňuje sestavit i cenu výrobků složených z různých komponentů např. rozváděčů, svítidel, spínačů apod.. které je možné posílat do rozpočtu k příslušné montážní položce.

Hotový rozpočet lze dále kalkulačně upravovat na úrovni jednotlivých montážních položek nebo celého rozpočtu a dosáhnout tak doladění rozpočtových nákladů na jmenovité podmínky zpracovatele. K tomu lze využívat jakékoliv kalkulační podklady zpracovatele rozpočtu.

Tiskové výstupy rozpočtů a jejich kalkulací na obrazovku a tiskárnu jsou ve všech standardních formách, tj. souhrnný rozpočet stavby, položkový rozpočet, zadání (rozpočet bez cen), kalkulace rozpočtu, limitka potřeb, kalkulační detail rozpočtové položky atd. Některé rozpočtové sestavy jsou k dispozici i ve formátu Excel.

Kontakt:
Ing. Renata Vojtová, tel. 603 782 726, e-mail: vojtova@konces.cz

 

Rychlé info
07. 12. 2020

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2101 vč. vyhlášky č. 488/2020 s daty k 1.1.2021

23. 11. 2020

TOMAS - majetek

Aktualizace dat 2011 

08. 01. 2020

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2001 vč. vyhlášky č. 188/2019 s daty k 1.1.2020

Kontakt

KONCES, spol. s r.o.

Ing. Renata Vojtová
Rygle 442/7
644 00 Brno-Soběšice

tel. +420 603 782 726

konces@konces.cz
www.konces.cz

 

 

Partneři
Česká komora odhadců majetku
Česká komora odhadců majetku
www.ckom.cz
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
www.reaia.cz
Český statistický úřad Praha
Český statistický úřad Praha
www.czso.cz