KONCES, spol. s r. o.

KONCES, spol. s r. o.

Vypracujeme Vám tržní odhady nemovitostí, ocenění pro  dědická řízení, posudky pro zjištění obvyklé ceny před prodejem, pro úvěrové řízení u Air Bank, pro majetkové vypořádání apod. Prodáváme software TOMAS pro oceňování majetku tržními metodami i podle vyhlášky.

Profil společnosti KONCES, spol. s r.o.

Občanům i institucím poskytujeme služby v oblasti oceňování nemovitostí. Výsledkem spolupráce s Českou komorou odhadců majetku je program TOMAS-majetek, který umožňuje ocenit nemovitost v daném místě a čase, a to jak tržními metodami, tak úřední metodou podle platné oceňovací vyhlášky.

V předchozích letech jsme se podíleli na tvorbě podkladů pro rozpočtování stavebních prací. Nabízeli jsme program pro rozpočtování elektro a vzduchotechniky včetně databáze cen prací a materiálů. Této tematice se již nevěnujeme.

S Českým statistickým úřadem jsme dlouhodobě autorsky spolupracovali v oblasti statistiky cen stavebních prací. Na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně jsme zajišťovali výuku pro Ústav stavební ekonomiky a řízení.

KONCES, spol. s r.o. - ekatalog.czOceňování, odhady nemovitostí - ekatalog.cz
Rychlé info
07. 12. 2020

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2101 vč. vyhlášky č. 488/2020 s daty k 1.1.2021

23. 11. 2020

TOMAS - majetek

Aktualizace dat 2011 

08. 01. 2020

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2001 vč. vyhlášky č. 188/2019 s daty k 1.1.2020

Kontakt

KONCES, spol. s r.o.

Ing. Renata Vojtová
Rygle 442/7
644 00 Brno-Soběšice

tel. +420 603 782 726

konces@konces.cz
www.konces.cz

 

 

Partneři
Česká komora odhadců majetku
Česká komora odhadců majetku
www.ckom.cz
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
www.reaia.cz
Český statistický úřad Praha
Český statistický úřad Praha
www.czso.cz