KONCES, spol. s r. o.

KONCES, spol. s r. o.

Vypracujeme Vám znalecké posudky a tržní odhady nemovitostí, ocenění pro dědická řízení, při darování nebo prodeji nemovitosti, pro úvěry, pro stanovení ceny majetku jako základu pro odpisy při pronájmu, posudky pro Air Bank. Prodáváme software TOMAS-oceňování majetku tržní i podle vyhlášky a software KONCES-rozpočty elektro a vzduchotechniky. Pro rozpočtování nabízíme sborníky prací na CD.

Profil společnosti KONCES, spol. s r.o.

Občanům i institucím poskytujeme služby v oblasti oceňování nemovitostí. Výsledkem spolupráce s Českou komorou odhadců majetku je program TOMAS-majetek, který umožňuje ocenit nemovitost v daném místě a čase, a to jak tržními metodami, tak úřední metodou podle platné oceňovací vyhlášky.

V oblasti oceňování stavebních prací máme jako spolutvůrci celostátně uznávaných rozpočtových podkladů pro stavebnictví dlouholeté zkušenosti. Nabízíme program pro rozpočtování elektro a vzduchotechniky včetně databáze cen prací a materiálů.

S Českým statistickým úřadem jsme dlouhodobě autorsky spolupracovali v oblasti statistiky cen stavebních prací. Na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně jsme zajišťovali výuku pro Ústav stavební ekonomiky a řízení.

KONCES, spol. s r.o. - ekatalog.czOceňování, odhady nemovitostí - ekatalog.cz
Rychlé info
14. 01. 2019

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W1901 vč. vyhlášky č. 457/2017 s daty k 1.1.2019

05. 12. 2018

TOMAS - majetek

Aktualizace dat 1812 

02. 03. 2018

Cenové indexy

Vybrané cenové indexy ve stavebnictví (formát xls)

Kontakt

KONCES, spol. s r.o.

Ing. Renata Vojtová
Rygle 442/7
644 00 Brno-Soběšice

tel. +420 603 782 726

konces@konces.cz
www.konces.cz

 

 

Partneři
Česká komora odhadců majetku
Česká komora odhadců majetku
www.ckom.cz
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
www.reaia.cz
VOŠ EKONOM Litoměřice
VOŠ EKONOM Litoměřice
skolaekonom.cz
VUT v Brně, Stavební fakulta
VUT v Brně, Stavební fakulta
www.fce.vutbr.cz
Český statistický úřad Praha
Český statistický úřad Praha
www.czso.cz