Nemovitosti - Ing. Renata Vojtová

Nemovitosti - Ing. Renata Vojtová

Vypracuji Vám tržní odhady nemovitostí, ocenění pro dědická řízení, posudky pro zjištění obvyklé ceny před prodejem, pro majetkové vypořádání apod. Prodávám software TOMAS pro oceňování majetku tržními metodami i podle vyhlášky, jehož původním autorem je firma KONCES, spol. s r.o.

Něco z historie

Dne 1.5.2021 byla ukončena činnost firmy KONCES, spol. s r.o. Dne 1.11.2021 vstoupila tato společnost do dobrovolné likvidace a v květnu 2022 byla vymazána z obchodního rejstříku. Jako jediný společník a jednatel přebírám veškeré aktivity a pokračuji dále jako OSVČ na základě živnostenského oprávnění. Nabízím služby v oblasti oceňování nemovitostí. Nadále zajišťuji licenční servis, vývoj a podporu programu TOMAS-majetek, výsledek spolupráce s Českou komorou odhadců majetku. Software TOMAS umožňuje ocenit nemovitost v daném místě a čase, a to jak tržními metodami, tak úřední metodou podle platné oceňovací vyhlášky.

V předchozích letech se pracovníci firmy KONCES podíleli na tvorbě podkladů pro rozpočtování stavebních prací. Jedním z produktů byl program pro rozpočtování elektro a vzduchotechniky včetně databáze cen prací a materiálů. Dlouholetá byla autorská spolupráce s Českým statistickým úřadem v oblasti statistiky cen stavebních prací a také s Ústavem stavební ekonomiky a řízení při výuce studentů stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně.

Rychlé info
09. 01. 2024

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2401 vč. vyhlášky č. 434/2023 s daty k 1.1.2024

06. 12. 2023

TOMAS - majetek

Aktualizace dat 2312 

18. 11. 2022

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2301 vč. vyhlášky č. 337/2022 s daty k 1.1.2023

02. 01. 2022

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2201 vč. vyhlášky č. 424/2021 s daty k 1.1.2022

Kontakt

Ing. Renata Vojtová
Rygle 442/7
644 00 Brno-Soběšice

tel. +420 603 782 726

vojtova@konces.cz
r.vojtova@centrum.cz

www.konces.cz

 

 

Partneři
Česká komora odhadců majetku
Česká komora odhadců majetku
www.ckom.cz
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
www.reaia.cz
Český statistický úřad Praha
Český statistický úřad Praha
www.czso.cz